2 cách lọc dữ liệu trong Excel đơn giản và nhanh chóng nhất

2 cách lọc dữ liệu trong Excel đơn giản và nhanh chóng nhất mà các bạn nên biết khi làm việc với dữ liệu có trên Excel. Theo đó sẽ là chi tiết từng bước cụ thể nhất để các bạn có thể theo dõi và thực hiện sàng lọc dữ liệu bên trong Excel. … Read more