Dangkybong88.me – tài trợ học phí cho 100 trẻ nghèo Lạng Sơn

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói trẻ em là thế hệ tiếp theo sẽ xây dựng đất nước tiếp theo. Là những người sẽ quyết định đất nước ta có sánh vai cùng với cường quốc năm châu được hay không còn tùy thuộc vào công học tập của các em. Nhà cái Dangkybong88.me … Read more