Cách khôi phục layer đã bị gộp, ẩn trong Photoshop

Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải biết cách khôi phục Layer trong Photoshop. Layer là thành phần quan trọng mà bạn cần phải quản lý trong quá trình chỉnh sửa hoặc thiết kế ảnh. Nếu bức ảnh mà bạn đang chỉnh sửa trong Photoshop bị ẩn hoặc bị gộp Layer, vậy làm … Read more